Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend sectie G, nummer 2428 nabij Poortbultenweg 2A, 7587 PV de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PV 2
Publicatiedatum
30-09-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend sectie G, nummer 2428 nabij Poortbultenweg 2A, 7587 PV de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 2 eikenbomen op een perceel kadastraal bekend sectie G, nummer 2428 nabij Poortbultenweg 2A, 7587 PV de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.