Aanvraag om omgevingsvergunning Goormatenweg 36, 7586 RW Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RW 36
Publicatiedatum
22-09-2020
Einddatum
03-11-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Goormatenweg 36, 7586 RW Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen van een woning met een aan- en uitbouw op het perceel Goormatenweg 36, 7586 RW Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.