Sloopmelding op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie K, nummer 4711 nabij Invalsweg 6, 7586 RC Overdinkel

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586RC 6
Publicatiedatum
02-09-2020
Kaart behorende bij: Sloopmelding op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie K, nummer 4711 nabij Invalsweg 6, 7586 RC Overdinkel

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbesthoudende platen van een veldschuur op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie K, nummer 4711 nabij Invalsweg 6, 7586 RC Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.