Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 8778 aan de Balderikstraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 8778
Publicatiedatum
02-09-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 7 eiken op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 8778 aan de Balderikstraat in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.