Aanvraag om omgevingsvergunning Paasbergweg 1, 7587 LW de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LW 1
Publicatiedatum
02-09-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Paasbergweg 1, 7587 LW de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een eik op het perceel Paasbergweg 1, 7587 LW de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.