Aanvraag om omgevingsvergunning Hannekerveldweg 6, 7581 BE Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BE 6
Publicatiedatum
02-09-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hannekerveldweg 6, 7581 BE Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Tijdelijk plaatsen van een woonunit op het perceel Hannekerveldweg 6, 7581 BE Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.