Aanvraag omgevingsvergunning Julianastraat 1, 7586 AT Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AT 1
Publicatiedatum
02-12-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Julianastraat 1, 7586 AT Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een dakkapel op het perceel Julianastraat 1, 7586 AT Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.