Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 151, 7581 CE Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CE 151
Publicatiedatum
02-12-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 151, 7581 CE Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een nagelsalon aan huis op het perceel Gronausestraat 151, 7581 CE Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.