Aanvraag omgevingsvergunning Broekhoekweg 20, 7582 PT Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PT 20
Publicatiedatum
02-12-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Broekhoekweg 20, 7582 PT Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een wilg op het perceel Broekhoekweg 20, 7582 PT Losser aan de zijde van de Deppenbroekweg.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.