Besluit buiten behandeling op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie A, nummer 311, tegenover Lutterzandweg 17 in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (perceel)
  • Losser A 311
Publicatiedatum
17-07-2020
Einddatum
28-08-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:

 

Beschrijving

Het bouwen van een schuilgelegenheid voor schapen (schaapskooi) op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie A, nummer 311, tegenover Lutterzandweg 17 in de Lutte.
Datum bekendmaking 17 juli 2020.

 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.