Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie O, nummer 1364, toekomstig adres Seigermolen 4 in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser O 1364
Publicatiedatum
29-07-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie O, nummer 1364, toekomstig adres Seigermolen 4 in de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.