Aanvraag om omgevingsvergunning Scholtinkstraat 178, 7581 GW Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581GW 178
Publicatiedatum
29-07-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Scholtinkstraat 178, 7581 GW Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vervangen van ramen en kozijnen op het perceel Scholtinkstraat 178, 7581 GW Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.