Vergunning APV en bijzondere wetten Hoofdstraat 69, 7586 BL Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BL 69
Publicatiedatum
16-10-2020
Einddatum
27-11-2020
Kaart behorende bij: Vergunning APV en bijzondere wetten Hoofdstraat 69, 7586 BL Overdinkel

Op grond van artikel 30b 1e lid van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Oos Café, Hoofdstraat 69, 7586 BL Overdinkel voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten. ¹
Datum bekendmaking 16 oktober 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.