Besluit omgevingsvergunning nabij Mensmanweg 7A, 7588 PG Beuningen, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie P, nummer 486 en 635

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PG 7 a
Publicatiedatum
20-10-2020
Einddatum
01-12-2020
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning nabij Mensmanweg 7A, 7588 PG Beuningen, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie P, nummer 486 en 635

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitdunnen en opsnoeien van een houtwal op een perceel nabij Mensmanweg 7A, 7588 PG Beuningen, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie P, nummer 486 en 635.
Datum bekendmaking 20 oktober 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.