Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor van Laakstraat 61, 7586 CB Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586CB 61
Publicatiedatum
28-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor van Laakstraat 61, 7586 CB Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een vrijstaande woning op het toekomstige adres Pastoor van Laakstraat 61, 7586 CB Overdinkel, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie K, nummer 6648.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.