Aanvraag omgevingsvergunning Paandersdijk 2D, 7588 PZ Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PZ 2 D
Publicatiedatum
28-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Paandersdijk 2D, 7588 PZ Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Interne verbouwing van het pand op het perceel Paandersdijk 2D, 7588 PZ Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.