Aanvraag omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 84A, 7581 PW Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PW 84 a
Publicatiedatum
28-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 84A, 7581 PW Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een erker op het perceel Oldenzaalsestraat 84A, 7581 PW Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.