Aanvraag omgevingsvergunning Fleerderesweg 4, 7587 PK de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PK 4
Publicatiedatum
28-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Fleerderesweg 4, 7587 PK de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen (uitbreiden) van een woning op het perceel Fleerderesweg 4, 7587 PK de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.