Sloopmelding Wethouder Hassingstraat 25, 7586 CM Overdinkel.

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586CM 25
Publicatiedatum
27-05-2020
Kaart behorende bij: Sloopmelding Wethouder Hassingstraat 25, 7586 CM Overdinkel.

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Wethouder Hassingstraat 25, 7586 CM Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.