Melding Activiteitenbesluit Lutterzandweg 12, 7587 LH de Lutte

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587LH 12
Publicatiedatum
27-05-2020
Kaart behorende bij: Melding Activiteitenbesluit Lutterzandweg 12, 7587 LH de Lutte

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
 

Beschrijving

Het wijzigen van het bedrijf aan de Lutterzandweg 12, 7587 LH de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.