Aanvraag om omgevingsvergunning op de percelen sectie I, nummer 9136 en 9135 aan de Kopshofweg in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser I 9136
Publicatiedatum
27-05-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 4 bomen op de percelen sectie I, nummer 9136 en 9135 aan de Kopshofweg in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.