Stookontheffing Snoeyinksweg 2, 7581 PX Losser

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PX 2
Publicatiedatum
17-08-2020
Einddatum
28-09-2020
Kaart behorende bij: Stookontheffing Snoeyinksweg 2, 7581 PX Losser

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het stookseizoen, van 1 november tot en met 30 april in het jaar 2020/2021 voor het volgende perceel:
 

Beschrijving

Snoeyinksweg 2, 7581 PX Losser, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 6631.
Datum bekendmaking 17 augustus 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.