Aanvraag om omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G, nummer 3063 toekomstig adres Tjaskermolen 54, 7587 RM de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RM 52
Publicatiedatum
26-08-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G, nummer 3063 toekomstig adres Tjaskermolen 54, 7587 RM de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een woning op het perceel Beltmolen 13, 7587 RL de Lutte.
Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G, nummer 3063 toekomstig adres Tjaskermolen 54, 7587 RM de Lutte. 
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.