Aanvraag om omgevingsvergunning Beuningerstraat 54, 7588 RH Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RH 54
Publicatiedatum
26-08-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Beuningerstraat 54, 7588 RH Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 2 eiken op het perceel Beuningerstraat 54, 7588 RH Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.