Kennisgeving mobiel puinbreken Tiekenveenweg 10, 7586 SC Overdinkel

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586SC 10
Publicatiedatum
25-11-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving mobiel puinbreken Tiekenveenweg 10, 7586 SC Overdinkel

Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
 

Beschrijving

Oude Nijeweeme B.V., Witteweg 10, 7679 VV Langeveen
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Tiekenveenweg 10, 7586 SC Overdinkel.
Periode: van 23 november 2020 tot en met 15 januari 2021.
Verwachte hoeveelheid: 60 ton.
Aard bouw- en sloopafval: menggranulaat.
Geluid (bronvermogen): 111 dB(A)
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: maximaal 2 dagen.
 

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen het team Plannen, vergunnen en handhaven, telefoon 053-5377391.