Bekendmaking Instellen streekproductenmarkt

Type bekendmaking
overig
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
25-11-2020
Kaart behorende bij: Bekendmaking Instellen streekproductenmarkt

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft op 17 november 2020, op grond van artikel 160, lid 1, aanhef  en onder h. van de Gemeentewet besloten tot het jaarrond mogelijk maken van een warenmarkt in de vorm van  een streekproductenmarkt.

Beschrijving

Inhoud besluit

Op grond van het besluit kan het houden van de streekproductenmarkt op de laatste zaterdag van elke maand in de periode van januari tot en met december van 08:00  uur  tot  17:00 uur (incl. opbouw en afbraak)  op de locatie gedeelte Teylersstraat, gedeelte Brinkstraat en Teylersplein te Losser worden gehouden.
Inhoudelijk betekent het de mogelijkheid tot verlenging van het seizoen van de streekproductenmarkt die sinds 14 maart 2017 van maart tot en met oktober wordt gehouden.

Inzien besluit

Het besluit tot het instellen van de streekproductenmarkt ligt met de daarbij behorende situatietekening voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Die stukken kunt u ook vinden op overheid.nl.  Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen de mevrouw M. Hamers van de gemeente Losser, 06 – 12597854.

Procedure

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met het besluit kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking te zijn ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 7580 AB Losser. De datum van bekendmaking is 25 november 2020.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
-    de naam en het adres van de indiener;
-    de datum van het bezwaarschrift;
-    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
-    de gronden van het bezwaar.
Wanneer het bezwaarschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling. 

Bijlagen