Aanvraag omgevingsvergunning Oude Dijk 51, 7588 RV Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RV 51
Publicatiedatum
25-11-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Oude Dijk 51, 7588 RV Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 3 beuken op het perceel Oude Dijk 51, 7588 RV Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.