Geweigerde vergunning APV en bijzondere wetten Raadhuisplein in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
23-09-2020
Einddatum
04-11-2020
Kaart behorende bij: Geweigerde vergunning APV en bijzondere wetten Raadhuisplein in Losser

Op grond van artikel 1:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning geweigerd:
 

Beschrijving

Het houden van de kermis op het perceel Raadhuisplein in Losser ¹.
Datum bekendmaking 16 september 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.