Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G, nummer 3800, aan de Weidemolen in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser G 3800
Publicatiedatum
23-09-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van 11 woningen op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G, nummer 3800, aan de Weidemolen in de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.