Aanvraag om omgevingsvergunning het perceel Spinnersweg 128, 7586 CL Overdinkel, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie K, nummer 4329

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586CL 128
Publicatiedatum
23-09-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning het perceel Spinnersweg 128, 7586 CL Overdinkel, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie K, nummer 4329

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 2 bomen op het perceel Spinnersweg 128, 7586 CL Overdinkel, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie K, nummer 4329.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.