Concept Windbeleid Noordoost-Twente (verlenging ter inzagetermijn)

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
23-12-2020
Kaart behorende bij: Concept Windbeleid Noordoost-Twente (verlenging ter inzagetermijn)

Op 11 november 2020 hebben burgemeester en wethouders bekend gemaakt dat het “Concept-windbeleid Noordoost-Twente” ter inzage ligt. Deze ontwerp-beleidsregel biedt een kader om aanvragen voor grootschalige windinitiatieven te toetsen en te beoordelen. In het ontwerpbeleid zijn hiervoor zoekgebieden aangewezen.

Beschrijving

Ter inzage

Bij de bekendmaking is aangegeven dat het concept-windbeleid tot en met 23 december 2020 ter inzage ligt. 

Verlenging ter inzage termijn

In verband met de huidige corona-maatregelen is besloten om de ter inzagetermijn te verlengen tot en met 5 februari 2021.
Het Concept-Windbeleid Noordoost Twente ligt ook gedurende deze verlengde termijn ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in Losser. In verband met corona moet u vooraf een afspraak maken om het concept-windbeleid in te zien. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de gemeente Losser (053-5377444). U bent van harte welkom maar ook bij een bezoek aan het gemeentehuis moet u rekening houden met de geldende coronaregels.
U kunt het Concept-Windbeleid ook digitaal raadplegen op deze website en op www.overheid.nl.

Procedure

Inspraakmogelijkheid

Ook gedurende de tot en met 5 februari 2021verlengde periode dat het concept-beleid ter inzage ligt kunnen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) nog mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser, onder vermelding van “zienswijze windbeleid”. Voor vragen en voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Antoon Nijland. Hij is daar gedurende de (verlengde) inspraakperiode op maandag t/m woensdag voor bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Losser.
Uw zienswijze zal door de gemeenteraad worden betrokken bij de vaststelling van het Windbeleid Noordoost Twente.