Besluit buiten behandeling Denekamperstraat 14, 7587 NB de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7587NB 14
Publicatiedatum
10-12-2020
Einddatum
21-01-2021
Kaart behorende bij: Besluit buiten behandeling Denekamperstraat 14, 7587 NB de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
 

Beschrijving

Het renoveren van een schuur op het perceel Denekamperstraat 14, 7587 NB de Lutte.
Datum bekendmaking 10 december 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.