Aanvraag omgevingsvergunning toekomstig adres Stendermolen 30, 7587 RK de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RK 30
Publicatiedatum
23-12-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning toekomstig adres Stendermolen 30, 7587 RK de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een vrijstaande woning op het toekomstige adres Stendermolen 30, 7587 RK de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.