Aanvraag omgevingsvergunning Smitsbreeweg 2, 7581 HE Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581HE 2
Publicatiedatum
23-12-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Smitsbreeweg 2, 7581 HE Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een boom op het perceel Smitsbreeweg 2, 7581 HE Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.