Aanvraag omgevingsvergunning Markeweg 38, 7582 BD Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582BD 38
Publicatiedatum
23-12-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Markeweg 38, 7582 BD Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een woning op het perceel Markeweg 38, 7582 BD Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.