Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie A, nummer 3473, kavel 9, toekomstig adres Lomanskamp 30A in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser A 3473
Publicatiedatum
22-07-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie A, nummer 3473, kavel 9, toekomstig adres Lomanskamp 30A in Beuningen.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.