Aanvraag om omgevingsvergunning Rotermansweg 4, 7586 RZ Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RZ 4
Publicatiedatum
22-07-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Rotermansweg 4, 7586 RZ Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een emissie arme vloer, houtkachel en vaste mestopslag op het perceel Rotermansweg 4, 7586 RZ Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.