Aanvraag om omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 76, 7581 AW Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AW 76
Publicatiedatum
22-07-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 76, 7581 AW Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Wijzigen van het gebruik van een bijgebouw op het perceel Oldenzaalsestraat 76, 7581 AW Losser.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.