Aanvraag om omgevingsvergunning Bentheimerstraat 80, 7587 NJ de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NJ 80
Publicatiedatum
22-07-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Bentheimerstraat 80, 7587 NJ de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Plaatsen van een vlaggenmast op het perceel Bentheimerstraat 80, 7587 NJ de Lutte.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.