Besluit omgevingsvergunning deel van de Losserse Elsbeek

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser Q 258
Publicatiedatum
19-06-2020
Einddatum
31-07-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het natuurlijk inrichten van de oevers en het verbeteren van de stromingscondities langs een deel van de Losserse Elsbeek op percelen kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie Q, nummers 191-193, 244, 252, 258-260, 262, 264-269, 276, 572, 573, 615, 661-663, 688.
Datum bekendmaking 19 juni 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.