Aanvraag om omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 9936 aan de Dingshof in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 9936
Publicatiedatum
01-07-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een vrijstaande woning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 9936 aan de Dingshof in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.