Aanvraag om omgevingsvergunning Lutterstraat 74A, 7581 BW Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BW 74 a
Publicatiedatum
01-07-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Lutterstraat 74A, 7581 BW Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Verbouwen van een woning op het perceel Lutterstraat 74A, 7581 BW Losser.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.