Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 155, 7581 CS Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CS 155
Publicatiedatum
19-08-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 155, 7581 CS Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vervangen van kozijnen en buitenmuur op het perceel Gronausestraat 155, 7581 CS Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.