Aanvraag om omgevingsvergunning Ambachtstraat 2, 7587 BW de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587BW 2
Publicatiedatum
19-08-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Ambachtstraat 2, 7587 BW de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van de bestemming voor exploiteren van een sportschool op het perceel Ambachtstraat 2, 7587 BW de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.