Aanvraag omgevingsvergunning Scholtinkstraat 273, 7581 GP Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581GP 273
Publicatiedatum
18-11-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Scholtinkstraat 273, 7581 GP Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een woonhuis op het perceel Scholtinkstraat 273, 7581 GP Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.