Aanvraag omgevingsvergunning Goormatenweg 44, 7586 RW Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RW 44
Publicatiedatum
18-11-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Goormatenweg 44, 7586 RW Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 2 bomen op het perceel Goormatenweg 44, 7586 RW Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.