Aanvraag om omgevingsvergunning Deppenbroekweg 18, 7582 RD Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582RD 18
Publicatiedatum
17-06-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Deppenbroekweg 18, 7582 RD Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een bedrijfskantoor-kantine op het perceel Deppenbroekweg 18, 7582 RD Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.