Aanvraag om omgevingsvergunning Beuningerveldweg 9, 7588 RJ Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RJ 9
Publicatiedatum
10-06-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Beuningerveldweg 9, 7588 RJ Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een machineberging op het perceel Beuningerveldweg 9, 7588 RJ Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.