Verleende vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet Gronausestraat 70, 7581 CH Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CH 70
Publicatiedatum
03-09-2020
Einddatum
15-10-2020
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet Gronausestraat 70, 7581 CH Losser

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:
 

Beschrijving

De heer J. Scheffer, Wiggersbosweg 36, 7525 PR Enschede voor het uitoefenen van het horecabedrijf ‘t Spoortje op het perceel Gronausestraat 70, 7581 CH Losser.
Datum bekendmaking 3 september 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.