Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten Gronausestraat 70, 7581 CH Losser

Type bekendmaking
kansspelvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CH 70
Publicatiedatum
03-09-2020
Einddatum
15-10-2020
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten Gronausestraat 70, 7581 CH Losser

Op grond van artikel 30b 1e lid van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

De heer J. Scheffer, Wiggerbosweg 36, 7525 PR Enschede voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten in het horecabedrijf 't Spoortje op het perceel Gronausestraat 70, 7581 CH Losser.
Datum bekendmaking 3 september 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.